Betafence Belgium NV ir ieguvis AEO sertifikātu

AEO (Authorized Economic Operator) jēdziens balstās uz muitas un biznesa partnerattiecībām, ko ieviesa Pasaules Muitas organizācija. Tirgotāji, kuri brīvprātīgi ievēro daudzus kritērijus, strādā ciešā sadarbībā ar muitas dienestiem, lai nodrošinātu vienotu piegādes ķēžu aizsardzību un tiem ir tiesības saņemt priekšrocības visā Eiropas Savienībā.

Eiropas Savienība izveidoja savu AEO konceptu, balstoties un starptautiski atzītiem standartiem, izveidojot to juridisko pamatu 2008 gadā cauri drošības grozījumiem Kopienas Muitas kodeksā (ES regula 648/2005) un tās īstenošanas noteikumus.

Programma, kuras mērķis ir uzlabot starptautisko piegādes ķēžu drošību un nodrošināt likumīgu tirdzniecību, ir pieejama visiem ķēdes dalībniekiem. Tas attiecas uz uzņēmējiem, kas ir pilnvaroti veikt muitas vienkāršošanu, drošību un aizsardzību vai abu apvienojumu. Betafence Belgium NV apvieno tos abus.

Saite: http://betafence.lv/jaunumi/betafence-belgium-nv-ir-ieguvis-aeo-sertifikatu/